“ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਨੂਟਰੋਪਿਕਸ ਸਮਾਰਟ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹਾਂ |ਮੈਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਨੋੋਟ੍ਰੋਪਿਕਸ ਸਮਾਰਟ ਡਰੱਗਜ਼ ਬੇਨ ਗਰੀਨਫੀਲਡ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹਾਂ”

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਚਟਪਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਕੇਕ, ਪੇਸਟਰੀ ਅਤੇ ਡੱਬਾਬੰਦ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਰੇ ਖਣਿਜ ਤੱਤ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।

ਦੂਜਾ ੨੭-੧੦-੨੦੧੫ ਵਾਲਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕੇ, (ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਵ-ਵਾਦ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ, ਅਤੇ ਮਾਨਵ-ਵਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸੱਕੇ ਗੀ।

ਸੂਰਜ ਅਗਨੀ ਤੱਤ ਦਾ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ-ਬੂਟਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਨਿਰੋਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਓਨੀ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ-ਜਿਥੇ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਥੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਰਚਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਉਥੇ ਉਸਦੇ ਨਾਂਵਾ ਦਾ ਭੀ ਅੰਤ ਨਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁਖ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਲੀਆ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਮਨੁਖ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੀ ਉਸਤੱਤ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਅਸੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ ਪਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਅਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਚਾਰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਭੀ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂਵਾ ਦਾ ਭੀ ਅੰਤ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮਿਰਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਊਰੋਲੌਜਿਸਟ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ।

4. ਨੇਕ ਚੰਦ ਨੇ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਈਾ ਤੂਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਵਾਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਛੀ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਵਿਚਲੇ ਹੋਰ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖਣਗੇ | ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਕੁਝ ਰੁੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਓ ਕੱਦ ਪੱਥਰ ਰੱਖਵਾ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਲਿਖਵਾਇਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇਗੀ |

ਕਥਾ ਪਦ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ, ੧੪੫ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਪਦ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅੰਕਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਇਕੋ ਹੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸੁਣਨੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੌਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਕਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਭਗਤਿ ਨਵੈ ਪ੍ਰਕਾਰਾ॥” (੭੧) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੌਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਥਾ ਵੀ ਵਰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਕ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਵਾਲ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਕਥਾ ਵਾਲ਼ੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ!

ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਬੇਪਨਾਹ, ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ, ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਥੋਂ | ਸਭ ਇਥੇ ਦਾ ਇਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ | ਬੇਸ਼ਕ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ | ਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |

ਅਕਸਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ |ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਗਾ ਤੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕਮਜੋਰੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ |ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ |

ਲੱਛਣ : ਗਠੀਏ ਦੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟ ਵਿਚ ਜਲਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਟ ਵਿਚ ਗੈਸ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਿਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋੜ ਲਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ‘ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੇਕ ਉਦਾਸ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਲ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਡੁੱਬਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗਮ ਦੇ ਅਤੀਤ ਕਾਲੀਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੀਵਨ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵਿਚਾਰਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਿਯਤਿ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਦਾਸੀ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ?

ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਫਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਸੁਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਵੋ।ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਲਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਰੈਪੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸੁਝਾਅ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਰਸ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾ ਸੁਆਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਾਊਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਤਰਾਸਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ’ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ’ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਧਨ ਜਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ’ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਮਨੀ’ ਵਾਲਾ ਕਥਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਹਤ ਸਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੂਸੀ ਲੇਖਕ ਮੈਕਸਿਮ ਗੋਰਕੀ ਕਹਿੰਦੈ, ’’ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।’’ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੌਤਰਫਾ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।

16 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਪਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ CRPF ਕੈੰਪ, ਵਿਕਾਸ ਪੂਰੀ, ਬਾਹਰੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ I ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਜਾਉਂਦੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਸਿਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਤਸ਼ਦਦ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ I ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕਠ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ, ਵਰਗ, ਧਰਮ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਮੱਤ ਹੋਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਬਲਿਕ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਲੋੰ ਸਿਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਢ਼ਾਅ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕਮ੍ਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ I ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਧਾਰਾ ੩੦੨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇI

ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਓ/ਸਿੱਖੋ ਜਾਗੋ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਖੌਟਾ ਧਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਰਸੀ ਡਾਹ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ, ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੋਏ ਅਪਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਂਹੀਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸੱਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਂਹੀਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬੇਇੰਸਾਫੀ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬੀਓ/ਸਿੱਖੋ ਜਾਗੋ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਹਮਦਰਦਾ ਬੱਸ ਕਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰਨੇ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜਕਰੀਆਂ ਖਾਨ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦੇ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦੜੀਆਂ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣਾਇਐ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉੁਸੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਾਣਾ ਨੇੜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿੱਤੇਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਾਨ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਅੱਜ ਮਾੜੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਂਗਰਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨੇਜੇ ਵਾਂਗ ਪਾੜਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਗਦੈ ਅਸਲ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜੇ, ਪਟੋਲੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪਿਆਕੜਾਂ ਤੱਕ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕੇ।

* ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤੱਤ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਸਧਾਰਣ ਗੋਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ “ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ” ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ‘ਜੀਵਨ’ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਦੇਣਗੇ. ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ. ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਨੇਂਸੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੋ ਵੇਨਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *